ETA

Projekty unijne

W roku 2011 Spółdzielnia pomyślnie zrealizowała projekt dotyczący innowacji technologii montażu obwodów drukowanych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Priorytetu I "Konkurencyjność przedsiębiorstw", działanie 1.2. "Wsparcie rozwoju MSP".
Projekt ten pozwolił na wprowadzenie do oferty firmy zmodyfikowanej serii zasilaczy line-interactive, w tym nowego modelu sinus UPS, zawierającego nowatorską metodę przełączania na pracę awaryjną oraz rozszerzenie zakresu usług świadczonych dla klientów.

 

 

 

 

"Innowacja technologii montażu obwodów drukowanych w SPEiI ETA"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013.

 

FunduszeW ramach projektu zakupione zostały urządzenia, wykorzystywane do produkcji oraz świadczenia usług:

 

 

 

 

Automat do montażu SMT
Automat do montażu powierzchniowego

 

Piec rozpływowy
Piec do lutowania rozpływowego
Fala lutownicza
Fala lutownicza

 

Fundusze